Tysdag 20. mars kl. 10-13 held barnehagane i Fitjar dørene opne for alle interesserte. Me vil visa ein heilt vanleg dag i barnehagen. Nye brukarar, born og foreldre er hjarteleg velkomne, seier Torunn Aarskog på vegne av barnehagane i Fitjar.

Søknadsfristen for neste barnehageår er 1.april. Nytt anledninga til å sjå deg litt om i dei forskjellige barnehagane. Fjellheim Friluftsbarnehage, Årskog barnehage, Fitjarstølane barnehage og Fitjar sokneråds barnehage.