Ope hus starta opp igjen i kveld med nye spel og aktivitetar, og ungdomen kom.

Rundt 50 ungdomar var på plass då me var innom tidlegare i kveld, og frå dei aller fleste var kommentaren eintydig: Heilt topp.

Opplegget vil halda det gåande kvar onsdag utanom skuleferiane i tida framover.