Knut L. Rydland AS har fått nye eigarar. Frå første mars starta Unn Vigdis Skåtun og Karsten Vestbøstad opp firmaet Varehuset Knut Rydland AS, som nok vil koma til å heite Varehuset Rydland i daglegtale.

Dei nye eigarane er midt i ei oppussingstid, men vil etterkvart satsa meir på belysning og småmøblar i tillegg til at dei opprettheld varesortimentet forretninga har hatt til no. Så som kvitevarer, brunevarer, småapparat, telematikk, møblar og gåver.

– Dette er ein måte å sikra jobbane våre på, seier dei to tidlegare tilsette hos Knut L. Rydland AS, som no er blitt bedriftseigarar.

– Men me har hatt ein runde med revisor som meiner at forretninga er liv laga ut i frå omsetnaden i fjor, og dessutan likar me svært godt å stå i butikk og på den måten stå til teneste for folk, seier dei to som svar på kvifor dei tok over, når dei fekk tilbod om det.