Forby vindturbinar til elproduksjon i Noreg, er ei utfordring Senterpartipolitikaren Lars Ove Rimmereid sender til miljøvernminister Helen Bjørnøy, i eit lesarinnlegg i Nationen i dag.

Lesarinnlegget kan du lesa på Nationen.no.

Fitjarposten.no ønskjer å utvikla seg vidare og medverka til å setja ting på dagsorden. Send inn lesarinnlegg slik at fitjarposten.no kan verta eit forum for debatt. Berre eit lite OBS, så alle veit kva me snakkar om: Papirutgåva til Fitjarposten er ein marknadsavis og har ikkje rom for debatt. Nettsida ser me derimot på som ei lokalavis der òg debatt høyrer heime.

Lesarinnlegg kan du senda inn på e-post: post@fitjarposten.no eller via kontaktskjema.