– I samband med den planlagte utstillinga med bilete av Magnus Hardeland, vonar me at folk som har bilete som er laga av fitjarkunstnaren vil låna dei ut, seier Karvel Strømme til fitjarposten.no. Foto: Håkon C. Hartvedt

 – Me veit at svært mange har bilete av Magnus Hardeland i heimane sine. Difor oppmodar me no folk til å ta kontakt om dei har bilete – og kan tenkje seg å låne dei ut til utstillinga, legg han til. Karvel har mobil: 907 48 053 og e-post: karvel@live.no

Utstillinga vil finne stad i Galleri Losjen og Foajeen i Kulturhuset, og det vert offisiell opning 7. november. 

Magnus Hardeland.