Ved FMV går dei no i gang med ei spennande ombygging. Sidan båten skal i drift 1. oktober, har dei svært knapp margin på leveringa. Det kan føre til ein del støy om kveldane.

– FMV vil difor på førehand beklage at det kan bli ein del byggjestøy utover kveldstid under denne byggjeperioden. Det er mykje stålarbeid som skal utførast om bord, som til tider kan føre til dette, seier innkjøpar Jan Thore Josdal til fitjarposten.no.

Om arbeidet dei skal utføre no i september, fortel Josdal vidare:
 
– FMV utførte i sommar ei ombygning av «Talbor» for krabbefiske for Br. Birkeland. Fisket gjekk greitt, men det vart ei utfordring å få krabben levande og heil inn frå fiskefeltet til fangstmottaket i dei varme sommarmånadene. Det er bra med krabbe i sjøen, og sjølv om fisket med «Talbor» ikkje gjekk heilt som ein vona økonomisk sett, trur reiarlaget fortsett på store mulegheiter innan fiske etter snøkrabbe.
 
Inspirert av «Northeastern»
Dei har såleis investert i ein eldre båt, MS Kvitbjørn, som allereie har fabrikk- og fryse-anlegg om bord. Med eit slikt anlegg i båten, kan krabben tas om bord, oppbevarast i tankar, kokast, kjølast ned og leggjast på frys direkte om bord. Denne båten var innom Fitjar i 2000 for installasjon av fabrikk og fryseanlegg om bord, den gang under navnet «Møgsterøy». Men no heiter han altså «Kvitbjørn» er tilbake til kai for ombygging og klargjering til krabbefiske. Båtprosjektet har blitt kalt «Northeastern», inspirert av den meir kjente Northwestern og norsk-amerikaneren Sig. Hansen, kjent frå Discovery serien Deadliest Catch.

Nytt styrehus og meire til
På Fitjar skal båten skal få seg eit nytt styrehus med underetasje og ny innreiing for oppgradert hotelldrift om bord. Vidare skal ein installere transportbanda som sto på dekk på Talbor, om bord i båten, for ny og oppdatert teinehandtering på dekk.

Teinehalarutstyret som ble kjøpt inn og installert på Talbor, skal òg overtakast av «Northeastern».
Båten må sjølvsagt òg målast opp att, slik at han er klar til tokt i byrjinga av oktober i år.

– FMV er glade for å få utfordringa med denne ombygginga frå reiarlaget, og me gler oss til å sjå skuta i drift, vonleg med gode økonomiske resultat å vise til i etterkant, seier Jan Thore Josdal til slutt.

Ingressbilete: MS «Kvitbjørn» som no skal byggjast om på FMV.

Bilde nede til høgre: Båten frå TV-serien.