Vi har fått ein del meldingar om at den tekniske delen av «den automatiske» helsingstenesta vår ikkje fungerer. Me legg ho difor inntil vidare på is.

Det tyder at skal du ha på helsingar på fitjarposten.no, må du no senda dei på e-post til post@fitjarposten.no.

Helsingar må vera oss i hende innan kl. 12.00 dagen før dei skal på nett. Ønskjer du å få helsingar på i helgane er fristen for desse fredag  kl. 12.00.

Send ei helsing

Når det gjeld kalenderoppføringar ser det ut til  «den automatiske tenesta», der du legg inn oppføringane sjølv, fungerer på dette, og vert no nytta av dei aller fleste. Ønskjer du likevel at me skal leggja ut kalenderoppføringar for deg, kostar det no kr. 30,- per oppføring.

Registrer ditt arrangement gratis her