Oljeminister Tord Lien  fekk verkeleg føle vindkreftene på Midtfjellet då han i dag vitja Vindmølleparken saman med mellom andre miljøpolitisk talmann for Høgre, Nikolai Astrup, og kommunikasjonsrådgjevar i OID, Håkon Smith Isaksen.

Før dei for til fjells fekk dei ei mykje god innføring i det som har skjedd og skjer i Midtfjellet Vindkraft AS av dagleg leiar Erik Mortensen, og vel oppe på fjellet var det mykje godord å høyre frå rikspolitikarane.

– Dette er det regjeringa ønskjer meir av i Noreg. Me må auke bruk av fornybar energi med omsyn til framtida si energiforsyning. Dette er òg eit viktig middel til å få redusert klimagassutslepp. Derfor vil me leggje til rette for dette, meinte Tord Lien.

Nikolai Astrup peikte på at i utviklinga med grøne sertifikat har me på mange måtar «ein landskamp» med Sverige. – Den trur eg Noreg vil vinne. Me har svært gode vindressursar her. Men me treng betre økonomiske rammevilkår. Regjeringa vil jobbe for at me får det, sa han.

Erik Mortensen var svært gald for besøket av to så høgtståande politikarar. – Dette er heilt kjempe, og det vil setja Midtfjellet Vindkraft på kartet, sa ein glad dagleg leiar i Midtfjellet Vindkraft AS.

Ingressbilete: I vinden på Midtfjellet i dag tidleg. F.v. dagleg leiar i Midtfjellet Vindkraft, Erik Mortensen, olje- og energiminister Tord Lien og Høgre sin miljøpolitiske talsmann, Nikolai Astrup. Foto: Håkon C. Hartvedt