Ein del har nok fått det med seg, men kanskje ikkje alle. Sidan 21. januar i år har Ole Bergesen vore dagleg leiar i Fitjar Idrettslag. Han tok over stillinga etter Geirmund Aga.

– Eg har no 50 % stilling i Idrettslaget og 50 % som leiar av Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, seier han til fitjarposten.no.

– Og det går greitt?

– Ja, eg har i det siste jobba tett med Geirmund, og så har eg lang idrettsleg erfaring med å arrangere turneringar, cup-ar o.l.
Vidare ser eg det som ein fordel å kunne samkøyre FKIB og FIL på ein tett og god måte. Mykje av arbeidet mitt i FKIB har gått med til å få utnytta huset på best mogeleg måte, men med Speglsalen, og no det nye Seniorsenteret, er huset 100 prosent utnytta. Det frigjer tid til det eg no skal ta fatt på.

– Ser du for deg spesielle ting du kan bidra med overfor Idrettslaget?

– Eg vonar at eg, med den erfaringa og bakgrunnen eg har, kan tilføre gode krefter saman med eit oppegåande styre. Mellom anna trur eg at eg kan gi hjelp i arbeidet mot sponsormarknaden og i samband med gjennomføring arrangement, seier han, og legg til slutt entusiastisk til:

– Få med at eg ser på dette som ei kjempeinteressant utfordring!