Her ved sida av elva har bregnen vakse i mange tiår. Foto: Kjetil Rydland.

På Årbø-sida av «Nora Elvo» vaks det eit lite olavsskjegg for 56 år sidan, og sikkert lenge før det, men først no ha den store verda fått vita om denne vesle tusten av ein bregne.

Han gjorde ikkje mykje av seg den vesle bregnen som vaks ved sida av badeplassen vår på 1960-talet, og det er knapt nokon som har visst om han i alle desse åra. Men det viser seg at han har klort seg fast i bergsporekka si i alle desse åra, og då var det på tide at han fekk litt fortent merksemd.

Olavsskjegg, ein nøysam bregne som veks i bergsprekker. Foto: Kjetil Rydland.

Nøysam, særeigen bregne

Olavsskjegg (latin: Asplenium septentrionale, er ein art av klatrande og nøysame bregner i småburknefamilien. Han dannar også den sjeldne hybriden Svartola (Asplenium septentrionale x trichomanes) saman med svartburkne.

Olavsskjegg veks i bergsprekker og i ur i basefattig jordgrunn. Arten er heilt særeigen blant bregner. Her i området vårt er han ikkje spesielt vanleg, men er registrert blant anna i Sælevik.

Lær om Artsobservasjoner via Facebook-sida til Sunnhordland Botaniske Forening

No er den vesle bregnen registrert på nettstaden Artsobservsjoner.no, slik at «heile verda» kan sjå kor han veks. Med på registreringsjobben var Sigrun Vik Nilsen, nestleiar i Sunnhordland Botaniske Forening. Ho har mykje erfaring i slikt, og forklarte korleis det skulle gjerast.

På denne nettstaden kan kven som helst – både amatørar og profesjonelle – vera med og registrera funn av ulike artar, både planter, dyr og fuglar. For å vera med her må du registrera deg med eigne brukar, og så er du i gang. I alle fall om du tar deg tid til å gå gjennom dette sjølvstudiet, som du finn på nettsida til Solanum kompetanse.

Sigrun Vik Nilsen, i T-skjorta til Norsk Botanisk Forening, fann koordinatane til bregnen på mobilappen Topo GPS. Foto: Kjetil Rydland.

Artsregistrering – ein engasjerande hobby, som er viktig for forskinga

Dette registreringsarbeidet er ein engasjerande hobby, men det er òg svært viktig for forskinga. Les berre denne kronikken av professor emeritus Per Hetland, ved Universitetet i Oslo: «Derfor er amatører en verdifull ressurs for forskningen.»

Her slår han fast at utan innsatsen til amatørane ville me ikkje hatt ei slik omfattande oversikt over artsmangfaldet som me har i Noreg:

«… Et av de største, mest stabile og mest vellykkede eksemplene på grasrotforskning i Norge i dag er artsobservasjoner.no.

Fra 2008 og fram til i dag har flere tusen amatører registrert 23 millioner observasjoner, som igjen danner utgangspunkt for fysisk kartlegging av norsk artsmangfold. Dette bidrar blant annet til studier av rødlistede arters utbredelse og hvordan fremmede arter sprer seg …»

Me tillèt oss å anbefala hobbyen på det varmaste. Lag deg ein brukar, og gå i gang med registreringsarbeidet!