Fitjar Ten Sing, grønkledde speiderar og fleire store, festpynta dåpfølgje med mange bunader, ein engasjert kyrkjelydsprest og sol frå skyfri himmel skapte stor glede under familiegudstenesta i Fitjar kyrkje søndag føremiddag.

Etter at prosesjonen med tre dåpsfylgje, speidarar med banner og stort norsk flagg og kyrkjelydsprest Nobukazu Imazu hadde kome inn i kyrkja, runga «Oh, happy day!» utover forsamlinga. Det var Fitjar Ten Sing med Ann Sofie Drønen som dirigent, Ingvild M. Oma på piano og Hildegard B. Matre som solist som hadde teke plass i koret og spreidde gledesstemning med sin flotte song. Seinare i gudstenesta hadde koret ei til avdeling med to litt mindre kjende Ten Sing-songar.

Fitjar speidarane som er tilknytta Norges KFUK-KFUM prega gudstenesta både ved å vera synlege i forsamlinga med sine grøne speidarskjorter og som aktive deltakarar både under prosesjonen, som forsongarar, med framføring av speidarlovnaden, truvedkjenninga, tekstlesing og forbøn. Dei satte eit kjekt og ungdommeleg preg på gudstenesta.

Allsongen var som alltid god i kyrkja og vart leia av ei forsongargruppe med fire ungdomar, akkompagnert av organsitvikar Olaug Gloppen.

Gudstenesta vart leia av kyrkjelydsprest Nobukazu Imazu. I preika tok han m.a. utgangspunkt i bilete frå speidarane si forrige samling på speidarplassen på Rimbareid der dei laga fuglekassar. Han snakka om harmonien og freden han opplevde saman med speidarane i skogen. Det skjer mykje vondt og vanskeleg i verda, men Jesus kom med bodskap om fred. Denne bodskapen skal me både få ta imot sjølv og få dela med andre. Nobu fekk fram både smil og alvor med sine bilete og sine ord til ettertanke. «Fred vere med dykk, sa Jesus», og det gjorde læresveinane glade og det kan gjera oss glade.

Tre små vart borne til dåpen under gudstenesta, nokre sovande andre småsutrande. Men alle vart døypte i namnet åt Faderen, Sonen og Den Heilage Ande, og alle fekk dåpsklut med seg heim til minne om denne store dagen.

Etter gudstenesta var det enkel kyrkjekaffi bak i benkeradene, og mange stoppa lenge opp på kyrkjetrappa med ein kaffikopp i handa.

where can i buy steroids