Billigare drivstoff er eitt av mange tilbod denne jubileumshelga.

Me tok oss ein prat med ein kunde som fylte diesel laurdag ettermiddag. Ane Huus Edvardsen var nøgd med prisen og la til at sjølvbetjening ved pumpene gjer det enklare. Det sparer tid, la ho til.

Monica Strand, ein av dei tilsette i kiosken, fortel til Fitjarposten om eit godt driftsår og legg til at fitjarbuen nyttar seg av dei tenestene som er tilgjengeleg på området, og dei er mange. Forutan Unox-pumpene nemner me JKS bil og deler med verkstad og vaskehall, Altimek som 
reparerer alt frå båtmotorar til syklar, og ikkje minst stor kiosk med sal av alt frå kajakkar til 
varm mat. 11 personar arbeider heil- eller deltid med ulike oppdrag på området.

– Tek folk seg tid til å kome innom kiosken når det er sjølvbetjening ved pumpene? spør me. Då svarar Monica at mange nyttar seg blant anna av den kjende YX-kaffiavtalen. Opningstider frå kl. 06.00 kvar arbeidsdag fører til at kaffikoppen må fyllast på veg til jobb, og elles seinare på dagen eller til og med sein kveld. Kiosken har ope til kl 22.00 fem dagar i veka, laurdag og 
søndag er det til kl 18.00 og 20.00. Hans Engel Ivarsøy er sjef på Fitjar Servicesenter. Han var ikkje til stades då Fitjarposten var på besøk.

Til slutt legg me til at både Fitjar Servicesenter og Rema har fordelar av at folk vil bu i hyblar
og leilegheiter på bensinstasjonsområdet. Det same gjeld brakkene som no er komne på plass.