Framtida til o-sportn i Fitjar? Søstrene Mathilde og Henriette Tufteland Lundal var ikkje med i sjølve Møllesprinten, men fann lett fram i den korte orienteringsløypa ved B12. Foto: Kjetil Rydland.

Orienteringsfolket har vakna or dvalen og kan lokka med mykje god aktivitet for liten og stor i sesongen som kjem.

Fitjar Idrettslag har ei aktiv o-gruppe, og i sesongbrosjyren for 2019 ser me at planane for sesongen er minst like varierte som tidlegare år.

– Orientering er ein fin familieaktivitet, og me ønskjer heile familien velkommen til meir orientering, både turorientering, stolpejakt, Fitjarkarusell og vanlege o-løp både lokalt og andre plassar i Sunnhordland, seier Rolf-Atle Rolfsnes i Fitjar Idrettslag.

I dag startar o-sesongen på Fitjar med første løpet i Fitjarkarusellen. Det er frammøte ved Rimbareid skule i ettermiddag mellom kl. 17 og 17.30. Neste onsdag blir det «Friluftsliv for alle» med start frå ballbingen i Rossneset.

Fitjarkarusellen

I tillegg til Finn-Fram-Dagane blir det i år ni Fitjarkarusell-løp, der dei fleste er lagt til onsdagar. Den første blir altså i dag, 20. mars, og den andre «Friluftsliv for alle»-dag saman med Stord/Fitjar NFU og friidrettsgruppa 27. mars.

– Me prøver å laga ei enkel nybyrjarløype kvar gong, og det er flott om du har med foreldre eller andre som kan følgja deg rundt løypa dersom du har lite erfaring, seier Rolf-Atle Rolfsens.

O-gruppa stiller med instruktørar som kan forklara løypa på førehand og gi gode råd om korleis ein skal finna fram dersom nokon av postane ser litt vanskelege ut. I tillegg til nybyrjarløypa blir det C-løype og ei A/B-løype.

Tysdag 9. april arrangerer me 1. rankingløp for Sunnhordland, der frammøte er med Kidnavatnet, og tysdag 20. august er det nybyrjarkarusell og sprintløp for Sunnhordland.

Jens Kloster, den raskaste o-løparen i Fitjar. Foto: FP-arkiv/KR.

Finn-Fram-Dagen

Søndag 7. april kl. 13.00–15.00 inviterer o-gruppa heile familien til Finn-Fram-Dag ved «Konsulatet» i Rossneset. Her blir det ulike aktivitetar og sal av pølser i brød, kaker og kaffi.

Frå denne dagen vil det òg bli mogleg å starte stolpejakta, og du kan ta med den nye stolpejakt-brosjyren. Den skal etter planen liggja i alle postkassar dagen etterpå, og du finn han i stativ ved Spar i Larsen-bygget, i rådhuset, kultur- og idrettsbygget, på Videoen og på hotellet.

Stolpejakt

Det var stor oppslutning om den nye Stolpejakta i fjor, og det blir liknande tilbod i år. Her kan du bruka app på mobilen til å navigera deg fram til postane, og du ser på kartet kor du er i forhold til stolpane som er utplassert.

Du kan lesa av strekkoden med mobiltelefonen. Foto: FP-arkiv/KR.

Når du finn posten, kan du bruka mobilen til å skanne QR-koden for å få den registrert. Stolpejakta er klar til 7. april – same dag som «Finn fram-dagen» i Rossneset, og kartbrosjyre og meir informasjon kjem i posten til alle husstandar i Fitjar dagen etterpå. Sjå https://stolpejakten.no/ for informasjon om konseptet.

Turorientering

Den ordinære turo-posen kan kjøpast på MX Sport eller Videoen eller på nettet frå laurdag 16. mars. I år får du kart over Tveitafjellet og enkle og familie-venlege turar i områda Øvrebygda/Surefjellet, Selevik/Svartasmoget og i Rossneset.

Gå til: www.turorientering.no/fitjar og registrer deg som deltakar — dersom du ikkje har gjort det tidlegare.

Her kan du registrere postane dine, halda oversikt over kor mange poeng du har og samanlikna med andre. Du kan òg skriva i bloggen om korleis turen var; vêr og vind, kor mange postar du var innom osv. Her kan du òg kjøpa alle karta i turo-posen.

Midtfjelletdagen

Laurdag 7. september er det klart for Midtfjelletdagen, den femte i rekkja, med motbakkeløp, o-løpet Møllesprinten, kiosk og aktivitetar ved mølle B12. Møllesprinten blir rankingløp for Hordaland, og som vanleg kjem ein god del løparar frå både Hordaland og Rogaland.