Fitjar sitt mest kjende minnesmerke, Håkon den gode, har vaska seg.

Eller rettare: Tormod Bergesen har gjort statuen rein med kraftvask og høgtrykksspylar. Godt er det; skjemd som statuen var av lav og grønske og anna ureining.