Julie og mormor Torill. Foto: Håkon C. Hartvedt

2008 er snart til ende. Me har allereie vore ute og fyrt opp nokre stjerneskot, og teke bilete.

Det har kanskje du òg. Send dei til oss, så kjem dei på nettet. Samstundes vil me takke alle våre lesarar for følgjet i året som snart har gått.

Red.

Julie og mormor Torill. Foto: Håkon C. Hartvedt

Mor og dotter: Torill og Gjertrud. Foto: Håkon C. Hartvedt
Mor og dotter: Torill og Gjertrud. Foto: Håkon C. Hartvedt