Hans Tangen sette pris på ein prat med blide ungdommar på butikken i dag, f.v. Stig André Marass, Victoria M. Maraas og Anna Sandvik Bø. Foto: Kjetil Rydland.

I dag er er «MOT til å glede»-dagen, og ungdommar frå Rimbareid skule har nytta dagen til å spreia litt glede på Fitjar.

I dag tidleg møtte me dei morgonfriske elevane Victoria M. Maraas, Anna Sandvik Bø og Stig André Maraas på Spar-butikken til Larsen. Der var dei travelt opptekne med kundar som kunne ha bruk for ei hjelpande hand.

Alle som kom inn i butikken fekk tilbod om julekjeks frå ein smilande ungdom, medan dei to andre hjelpte kundar med å pakka i plastposar og bera varene ut i bilane til folk. Ikkje alle kundane hadde bruk for så mykje hjelp, men sette pris på eit hyggeleg møte med kjekk ungdom likevel.

Hans Tangen er i sitt 87. år, men bur framleis på sørspissen av Ålforo. Han køyrde sjølv varene sine ned på kaien og tok dei om bord i båten sin, før han la ut på heimturen, som tar vel ein halv time. Han greier seg «uforskamma» godt trass den høge alderen, men ein prat med ungdom set han stor pris på!

Fitjar har til saman åtte Unge MOTivatorar i 9. og 10. klasse på Rimbareid skule. Av desse var seks på skulen i dag. Etter lunsj drog tre nye «MOT-ige» elevar, Sander Aarskog, Siren Vik og Mia Volden, ned på Spar-butikken for å spreia endå litt meir glede i lokalmiljøet.

MOT-coachane Hilde Volden de Fine og Marte Belsvik Hansen legg ikkje skjul på at dei er stolte over dei positive MOTivatorane:

– Dette er drivande gode ungdommar, seier Marte, dei har fått blod på tann, og synest det er kjekt å hjelpa!

Tilbakemeldingane frå kundane på Spar-butikkane var positive, og det kan me òg bekrefta.

MOT til å glede-dagen er 23. november. Dagen har blitt ei årleg hending der det gjeld å skapa glede rundt seg. Rundt 65 000 ungdommar over heile landet er med og gjer MOT-bodskapen synleg rundt seg i dag.

Du kan lesa meir om dagen på heimesida til MOT.

Stig André Maraas fyller spylarveske på bilen til MOT-coach Marte Belsvik Hansen.
MOT coach Marte Belsvik Hansen med tre staute ungdommar; Sander Aarskog, Siren Vik og Mia Volden. Foto: Kjetil Rydland.