Klubben, som held til på Fitjar bedehus, følgjer med i tida og har no starta eit nytt innandørs-tilbod til rampegutar og rampejenter.

Torbjørn Hovland, som er ein av svært mange uløna arbeidarar på Klubben har gjeve oss fylgjande rapport etter sesongstart 20. januar:

«Kald vinter med snø og is er dårleg nytt for dei mange unge og ivrige skateboard-utøvarane i bygda. I kuldegradene kan ein i staden drive med miniatyr-skateboard innandørs. No har «Klubben» ved Fitjar Bedehus fått flott utstyr med mange slags hopp og ramper laga av Gunnar Aarbø. Her kan ein gjere spektakulære hopp og loopar utan risiko og verneutstyr, bretta vert styrte av lette fingerrørsler. Utstyret hadde premiere 20. januar, og det var hektisk aktivitet rundt anlegget. «Klubben» har mange ulike aktivitetstilbod for 5, 6 og 7 klassingar og det er høg puls. Avslutningsvis er det mat som kjøkengruppa har laga.»

Det er Klubb på Fitjar bedehus annakvar torsdag klokka 18.45-20.15, for dei som går i storskulen. Neste samling vert 3. februar.