Også Fitjar FrP ved Sigurd André Maraas kjem med spørsmål til kommunestyremøtet i morgon. Sjå nedanfor.

«Spørsmål til ordførar til kommunestyret i juni 2014

Eg lurer på status og avtaler rundt Smedholmen, bruk av områda og eigarforhold, bruksrettar m.m.
Meiner å hugse at det var eindel uklarheter rundt dette, og at det skulle lagast nye avtaler med leigetakarane..

Spørsmåla blir då:
-Er det gyldige avtalar om bruk av Smedholmen i dag?
-Viss ja, kan ordføraren orientere om avtalen?
-Viss nei, vil det bli iverksett ein prosess for å få avtalane i orden?
-Viss nei, kvifor er det ikkje laga avtaler enno?

Mvh. Sigurd Andre Maraas
Kommunestyrerepresentant
Fitjar Frp.»