Varehuset Rydland fekk for omtrent akkurat eit år sidan nye eigarar som tok over med ei viss spenning. Men med året som har gått, har det kome nytt liv i den tradisjonelle butikken. 

-Særleg har det gått meir av kvitevarer, seier Unn Vigdis Skåtun som saman med Karsten Vestbøstad tok over drifta i fjor. Etter at omsetninga har teke seg opp, har dei òg tilsett Jorunn Gjøen som butikkmedarbeidar.

 

-Men det er ein tøff marknad. Så me er glade for at Fitjarfolk brukar oss, sjølv om me òg har ein del kundar frå Stord, fortel eigarane, og legg til:

 

-Eit sjokk var det jo då me fekk innbrot i butikken ganske rett etter at me starta, men me er glade for at me har kunne leggje det òg bak oss no, let det.

 

Utvalet i butikken er elles mykje det same som tidlegare, men me har nok fleire lampar enn før, seier Unn.