Vi har med glede registrert at Formannskapet i Fitjar går inn for å investere i et nytt pipeorgel i Fitjar Kyrkje.

Det er flere gode grunner til at dette er meget positivt for Fitjarbygda.
Menigheten er usedvanlig sangglad og fortjener selvfølgelig et godt orgel som kan ledsage den fyldige salmesangen.
Et kvalitetsinstrument vil være en avgjørende forutsetning for å tiltrekke seg en dyktig organist som kan berike kulturlivet i Fitjar, ikke minst musikklivet i kirken som trenger et kraftig løft. 

En naturlig del av en organiststilling vil også være korarbeid på ulike nivå. Dette kan være kirkekor, kammerkor og ikke minst et ungdomskor som kan videreutvikle de mange sangtalentene som vokser fram i det utmerkede barnegospelkoret.

Vi er i midlertid bekymret for at kommunestyret nå kommer til å bevilge akkurat litt for lite penger, slik at man ikke får et instrument av høy nok kvalitet.

På samme måte som Fitjar Kultur og Idrettsbygg har vært en katalysator for det rike kulturlivet i bygda, vil en investering i et skikkelig godt kirkeorgel være en verdifull kulturinvestering for framtida.

Svein Tørnquist og Ole Christian Ottestad