Styreformann i Fitjar Kraftlag, Johannes Koløen, kunne i dag dele ut til saman 560 000 kroner til lag og organisasjonar i Ftjar. – Svært kjærkome, var gjennomgangsmelodien mellom dei glade mottakarane. 

 – Det er slik at 10 % av resultatet vårt, vil me gje tilbake til fitjarsamfunnet på denne måten, noko som er svært kjekt, sa Koløen, før han ved hjelp av nestleiar i kraftlagsstyret Ranveig Ottestad, delte ut gåvene. Og, som han sa: – Det skal mange kakelotteri til for å kome opp i slike summar som dei som vert utdelte i kveld.

– Det er endå litt igjen av dei ti prosentane, så om nokre lag eller organisasjonar har akutte behov, eller om noko dukkar opp, går det an å ta kontakt, la Johannes Koløen til, til slutt.

Under utdelinga som gjekk føre seg på Fitjar Fjordhotell vart det servert kaffe, mineralvatn og wienerbrød til dei frammøtte.

Dei som fekk gåver i kveld var:

Sunnhordland Padleklubb til Innkjøp av to barnekajakkar:                                          kr    9 000,-
«Venner av Slåtterøy»  til vedlikehald av byggverk på Slåtterøy:                                  kr  10 000,-
Fitjar Racingteam ti kjøp av utstyr:                                                                               kr  15 000,-
Brandasund Grendelag til drift av Grendahuset «Øyatun»                                            kr   5 000,-
Fitjar Musikklag tilskot til kjøp av Bass                                                                          kr  30 000,-
Fitjar Skulekorps til drift av korps /leige av buss til NM                                                  kr  50 000,-
Fitjar Frivilligsentral. Støttemidlar til Ope Hus                                                                kr  20 000,-
Avgangsklasse Rimbareid 2012/2013. Aktiv Fredsreiser                                              kr  35 000,-
Fitjar Sokneråd, temakveldar                                                                                       kr    5 000,-
KRIK Fitjar til kjøp av utstyr                                                                                          kr  20 000,-      
Fitjar Musikklag, Fitjar Skulekorps, Fitjar teaterlag, ferdigstilling av Øvingsrom              kr  50 000,-
Årskog barnehage til kjøp av utebod                                                                           kr  10 000,-
Bakken barnehage, til kjøp av leikeapparat på leikeplassen                                        kr  10 000,-
FAU Øvrebygda skule til oppgradering av uteområdet                                                  kr 10 000,-
Fitjar skyttarlag, ungdomsarbeidet, innkjøp av nytt inventar                                          kr  25 000,-      
Tysdagsklubben, Øvrebygda drift av klubben, leikeutstyr                                             kr  10 000,-
Fitjar Karatesenter til treningsutstyr og treningssamling                                                kr  10 000,-
Demensforeningen, Fitjar til drift                                                                                   kr    5 000,-
Fitjar KFUK  KFUM Speidargruppa til leirutstyr                                                              kr  10 000,-
Stord og Fitjar lag av NFU til aktivitetar for medlemane                                                 kr  10 000,-
Dåfjorden bedehus til berbar PC                                                                                  kr    3 000,-
Havnahuset bu- og behandlingssenter til velvære bad/Lysthus på uteområdet            kr  50 000,-
Fitjar Idrettslag til innkjøp av utstyr/ kursing                                                                  kr  150 000,-
Sælevik skule til oppgradering uteleikar på uteplass                                                    kr.   10 000,-