Fitjarposten har fått ny nettside. Ho er allereie i drift, som du ser.

Mykje er som før, men noko er óg nytt.

Menyar som før låg vertikalt ligg no horisontalt, og me har fått inn igjen kalendaren der du sjølv kan leggje inn arrangement, om du registrerer deg først. Sidan sida er ny, må du registrere deg oppatt, sjølv om du har registrert deg før. Ta gjerne kontakt med Håkon på 481 51 491 om du ikkje får det til.

Helsingar sender du til oss som før på e-post til post@fitjarposten.no, så legg me dei ut. 

Elles har me fått meir og betre annonseplass for våre annonsørar, ikkje minst til høgre på sida. Heilt oppe, ved sida av vêret, har me lagt inn ein søkjemotor, og heilt nede finn du TV –program for dei viktigaste kanalane.

Elles er det alltid spennande å starte på ein nytt år med blanke ark og nye fargestiftar. Ikkje minst i Fitjar. Det vert gjort svært mykje solid arbeid her i bygda på mange plan, og me har god grunn til å vere stolte over bygda me bur i.

Så ønskjer me dykk alle eit retteleg godt nytt år!