Gro Hatlevik og Trude Strand inviterte jentene i 2. og 3. klasse til å vera med i ei ny dansegruppe. Det var plass til 15 jenter og gruppa vart fullteikna før første samling. Øvingslokale er loftet på Fitjartun, og her samla jentene seg måndag kveld til si første trening. Gjengen var topp motivert, rytmen var på plass og ingen klarde å ha beina i ro så lenge det kom musikk frå høgtalaren. Dei starta med danseleiken til oppvarming, og dette kunne dei. Så starta dei innøvinga av det første programmet. Gro fekk stilt dei opp på rekkjer, og så var dei igang. Høgrefoten ut, den andre inntil og eit lite hopp. Instruktøren hadde førebudd seg godt, og jentene var mottakelege for læring, sjølv om instruert dans var framandt for dei fleste her. Dansegleda var stor, og dei rakk å læra seg ganske mykje av dansen allereie første dagen, så dette ser lovande ut. Det blir spennande å sjå utviklinga deira framover, og me håpar dei ein gong utpå våren får anledning til å visa folk i bygda kva dei driv på med, og kva dei har lært seg. Lykke til jenter!