Etter mange år med same tider på arrangementa 17.mai, snur ein litt på flisa i år. – Av omsyn til småbarnsforeldre som har stressa livet av seg for å få barna kledd til eit tidleg barnetog, vil ein i år starta barnetoget kl. 12.00. Det tyder at gudstenesta i kyrkja no vil starta kl. 10.00. Så vert det nedlegging av krans for dei falne, før barnetoget startar.

Etter barnetoget går ein så direkte i Håkonarparken, der det vert eit tradisjonelt opplegg.

Det seier Geir Tore Søreide i Fitjar Idrettslag, som har ansvar for 17. mai-opplegget i år.

Saka er klarert med både kyrkja og Fitjar Musikklag.