Hege Myklebust t.h. med blomar for innsatsen sin på Fitjar Seniorsenter i går. Foto: Fitjar Mållag.

Fitjar Mållag fekk måndag kveld besøk av Hege Myklebust.

Myklebust fortalde engasjert om den eine artikkelen hennar frå doktorgraden ho disputerte med i 2018.

Den handla om korleis ein kan sjå spor i tekstar av den forventa lesaren til forfattaren. Ho nytta elevar som gjekk første året på vidaregåande som informantar. Dei fekk først ei heilt vanleg heimelekse, der dei skulle skriva ein argumenterande tekst om korleis ein kunne førebyggja kriminalitet. Deretter fekk dei skriva argumenterande innlegg i eit nettforum. Her kunne dei skriva om det dei ville, men det måtte vera samfunnsrelevant.

Måten elevane bygde opp tekstane, og korleis dei argumenterte, forandra seg mykje frå teksten berre meint til læraren, til den som kven som helst på internett kunne lesa. Språket endra seg også mykje. Nesten alle informantane hadde nynorsk som hovudmål, men halvparten av elevane bytte til bokmål når dei skreiv på nettforumet.

– Eg intervjua alle elevane etterpå, og spurte dei kvifor dei valde bokmål eller nynorsk. Ut frå desse svara kunne eg kategorisera elevane inn i fire grupper. Dei medvitne nynorskbrukarane, dei som tilpassa seg situasjonen, og dei som meinte bokmål var enklare. Den siste gruppa var nokre få, som meinte dei skreiv slik det fall dei.

Eit typisk utsagn frå ein informant.

Smugkikk på upublisert forsking

Dei frammøtte på hendinga fekk òg vera dei første som såg tal frå eit nytt forskingsprosjekt Myklebust har jobba med. Her har ho sett på språkvanane til ungdomsskuleelevar i ulike situasjonar. Tala synte til dømes at fleire nyttar nynorsk om dei sender melding til besteforeldra sine, enn om dei sender ei melding til ein venn.

Myklebust er til vanleg førsteamanuensis ved HVL, campus Stord.

– Studentane mine kvir seg til eksamenane på nynorsk, men eg seier til dei: for å bli betre i eit språk må ein nytta det. Ein må skriva og lesa språket!

Ho kunne òg røpa at ho er med på eit nytt forskingsprosjekt, som enno er i startgropa. Her skal ein sjå på nynorskkompetansen til nyutdanna lærarar.