Foto: Eirin Larsen, SMK Tatt frå regjeringen.no

Regjeringa presenterte i dag fleire nye nasjonale smittevernstiltak for å slå tilbake mot den aukande smittetrenden i Noreg.

– Vi har etter jul sett færre som tester seg, og av de som tester seg går andelen positive tester opp. Smitten er økende og sprer seg til nye deler av landet. Jeg ber nå om at alle blir med på et krafttak for å unngå en ny smittebølge, sier statsminister Erna Solberg.

Solberg la difor fram ei rekke nye tiltak i dag. Desse tek til i morgon 4.januar og vil vara i minst to veker.

Dei nye tiltaka er som følgjer:

  • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
  • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.
  • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
  • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.
  • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar.
  • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.
  • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.
  • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll.
  • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.