Nye veglys er no komne på plass frå Reino til Fitjarlaks svingen!

 Det melder ein av våre lesarar. Ein god nyheit, sjølv om me no går mot lysare tider, synest me.