I Hvnavegen, før me køyrer ut på fv. 545, har det kome opp nye 40-skilt på begge sider. Foto: Kjetil Rydland.

Ved enden av Havnavegen, framfor krysset med fv. 545, kom det onsdag opp nye skilt som markerer 40 km fartsgrense.

Etter det me kan forstå, inneber ikkje dette noko nytt, bortsett frå at me får ei tydeleg påminning om kva fartsgrensa er i Fitjar sentrum. I motsett retning, mot Havn, er fartsgrensa som kjent 30.

På vegvesenet sine eigne sider finn me Statens vegvesen si handbok «Tekniske bestemmelser og retningslinjer for trafikkskilt». Her ser me under punkt 362 Fartsgrense (s. 25) at skiltet gjeld forbod mot køyring med høgare fart enn 40 km per time. Forbodet gjeld i køyreretninga på den vegen som skiltet er plassert, til anna fartsgrense er angitt ved nytt skilt.

Dermed skulle det vera klart at me er i ei 40-sone til me ute av Fitjar sentrum. Anten i nordaust ved kunstgrasbanen, ved prestegarden eller i vest ved Engevik & Tislevoll.

Meir om fartsgrensekriteria kan me lesa i «NA-rundskriv 2018/10 Fartsgrensekriterier» frå Statens vegvesen.