Randi Lønning Matre, ny trusopplærar i Fitjar.

Fitjar sokneråd har tilsett Randi Lønning Matre som ny trusopplærar.

Ifølgje heimesida til Fitjar kyrkje har ho teke imot stillinga, og vil starta arbeidet så snart ho har avslutta arbeidsforholdet i Stord.

Randi Lønning Matre er busett i Sagvåg, og har i fleire år vore tilsett som trusopplærar i kyrkjene på Stord og Nysæter.

Ein ventar at ho kan starta i Fitjar i byrjinga av desember.

– Soknerådet ser fram til å få ein dugande trusopplærar på plass i arbeidet for barn og ungdom i Fitjar kyrkjelyd, heiter det på heimesida til Fitjar kyrkje.