Frå Knut Vik i Fitjar Skyttarlag får me opplyst at miniatyrskytinga i Fitjartun startar neste veke.

Det blir oppstart i miniatyrskytinga i Fitjartunkjellaren måndag 29. oktober kl. 17.00.
Påmelding innan torsdag 25. oktober til
Knut Vik,  telefon 53 49 77 50 eller mobil 97 08 26 46.
Velkommen.