Den nye oppslagstavla på brannstasjonstomta er no teken i bruk.

Då den gamle brannstasjonen vart riven forsvann den store, og mykje brukte, oppslagsveggen i sentrum. For ei stund tilbake kom det benkar og ny oppslagstavle på plass på tomta til den gamle brannstasjonen. Det tok ei stund før brukarane oppdaga den nye tavla, men no er den teken i bruk.

I Parken er det komen opp ei informasjonstavle med tekst skriven av Karvel Strømme. Tavla står ved muren til kyrkjegarden, og her kan ein lesa om Håkonparken og anna lokalhistorie.