Den nye nettsida komtilfitjar.no er framleis under utvikling, og skal ikkje opnast offisielt før 15. august, men allereie no kan du følgje med på utviklinga.

Sida finn du på www.komtilfitjar.no.

Mens fitjarposten.no først og fremst vendar seg til fitjarfolk, vender denne nye sida seg minst like mykje til folk som ikkje bur i Fitjar, men som me ønskjer skal koma hit, og få lyst til å busetja seg her.

Mykje er enno ikkje ferdig, noko er ikkje ein gong begynt på. Men truleg er det likevel nok til at du får eit inntrykk over korleis sida vil bli. Kom gjerne med idear og innspel.