Det gjeld design til eit gassdrive forsyningsfartøy.

Dette kan me lese i eit utklypp frå MARITIMT MAGASIN, som ein lesar har sendt til Fitjarposten. Dessutan har me nyss vore i kontakt med Wärtsilä, og legg ved aktuell informasjon som kjem derifrå.

«I juni tildelte Statoil kontrakter for leie av syv nye forsyningsbåter til norsk sokkel. Kort tid etterpå ble det klart at Wärtsilä Ship Design skal designe to av båtene, som skal leveres av Atlantic Offshore. Nå er det klart at også Remøy Shipping, en av Staoils andre utvalgte kontraktører, velger Wärtsilä-design. Av syv fartøy bestilt av Statoil har designerne våre på Fitjar altså fått i oppdrag å designe tre av dem.

Til Atlantic Offshore skal Wärtsilä Ship Design levere design til to forsyningsbåter – et såkalt Wärtsilä VS 485 PSV MkIII L-design. Til Remøy Shipping skal vi levere design til én gassdrevet forsyningsbåt. Typebetegnelsen på sistnevnte design er VS 4412 DF PSV, og dette er et helt nytt design. Karakteristisk for designet er stort dekk og betydelige underdekk kapasiteter.

Nybyggene vil bli levert innen utgangen av 2014.»

 

 

.