Laurdag kjem Romaniahjelpen Vestlandet til Fitjar. Me treng kle, skor, leiker med meir.

Bli med på haustens dugnad for fattige i Romania. Du vil finne oss ved Rådhuset kl. 17.45 – 18.15.