– Det er ei glede for meg å ønskje fitjarbuen fortsett velkomen til REMA 1000, seier Jan Stian Taule, som i dag starta som ny kjøpmann hos REMA 1000 Fitjar etter Geirmund Aga.

Taule virkar avslappa, er smilande og reflektert. Han veit kva han snakkar om. Så har han då òg gått gradane og har 17 år bak seg i REMA-systemet. Han gjekk REMA 1000 sin talentskole i 2004/2005, har vore REMA-kjøpmann i fem år på Notodden og assisterande kjøpmann på Kokstad før han søkte stillinga på Fitjar.

– Den største utfordringa blir nok å finne den ideelle varemixen. Det som er populært på Notodden og på Kokstad er ikkje nødvendigvis populært på Fitjar, smiler Taule, som no er REMA-kjøpmann «på eigen rekning» som det heiter i REMA-samanhengen. Det tyder at det er han som har det økonomiske ansvaret for drifta, men at han samstundes har heile REMA-organisasjonen i ryggen med omsyn til råd og hjelp.

Taule har allereie møtt og hatt personalsamtalar med dei tilsette, og han er imponert over den innsatsen dei har gjort.
– I første halvdel av 2012 har dei, utan fast tilsett kjøpmann, auka omsetnaden med 14 prosent i høve til 2011. Det har dei all ære av, seier Taule. 

Ikkje store endringar
– Som ny kjøpmann ønskjer eg ikkje å gjere dei heilt store endringane. Det skal i stor grad vere forutsigbart kva du møter når du kjem inn i ein REMA-butikk. Ein del tilpasningar vil det nok likevel bli etter kvart.

Som leiar har eg elles ein ibuande skapartrong etter å få til noko, og på ein god måte setje preg på eigen og andre sin kvardag, seier Jan Stian Taule, som er dagpendlar til Os der han har kone og ein son (snart to).