– Fitjar Mekaniske Verksted (FMV) signerte i dag ein ny kontrakt, verd 200 millionar kroner, med Hardhaus AS i Austevoll om bygging av ein ny fiskebåt. Wärtsilä Ship Design på Fitjar har gjort designen.

Denne kontrakten illustrerer såleis kor sterkt regionen vår står innanfor fiskefartøysegmentet. Dei tre selskapa har òg ei historie som viser eit langt og godt samarbeid. Allereie i 2003 designa Wärtsilä  ”Hardhaus”, som vart bygt på FMV, og nye ”Harvest”, som får byggjenummer FMV36, er det 15. fiskefartøyet designa av Wärtsilä på Fitjar, som FMV byggjer. Fartøyet skal leverast i august neste år.

«Harvest» er ei ny utgåve av dei to skipa Hardhaus AS har i dag. – Saman med rederiet har designarane utvikla eit energieffektivt fartøy, optimalisert for fartøyets driftsprofil.», heiter det for dei meir teknisk interesserte.

Den nye båten vil bli 67 meter lang og ha ei breidde på 14.80 meter. Lastevolumet for fisk og nedkjølt sjøvatn (RSW) vert på 1830 kubikkmeter. Det er Leif Hjelmen hos Wärtsilä som har teikna båten.

FMV har god grunn til både å flagga og feira.

– Med denne nye ordren har me ein ordrereserve på 775 millionar kroner, seier verftsdirektør Hugo Strand til fitjarposten.no. Han skryt både over samarbeidet med Wärtsila, som nærast er for ei nabobedrift å rekne, og teamorientert som han er løftar han òg fram medarbeidarane Oddbjørn Torland, Åsmund Sørfonn og Nils Andreas Brekke. Folk som har stått sterkt på for å skaffa FMV nye ordrar.