Måndag 24. februar opnar ein ny interkommunal legevaktteneste der Fitjar er med. Det melder nettsida til Fitjar kommune.

I tillegg til Fitjar gjeld tenesta for Bømlo og Stord. Legevaktordninga er altså slått saman til ei felles legevakt for innbyggjarane i desse tre kommunane. Den nye interkommunale legevakttenesta vil halde til på Stord sjukehus.

Les meir her.