For ei tid tilbake flytta ein eit hus frå Bensinstasjonsområdet til Fitjarstølane. I dag vart eit anna hus flytta frå Havn til Søre Stølen.

Som sist vart huset løfta med kran opp på lastebil. Derifrå vart det ført med «politieskorte» ut på Fv545 og inn på vegen til Fitjarstølane, før ein tok inn på den nye vegen til Søre Stølen. Her stod ferdig oppbygd grunnmur klar, og huset kom greitt på plass.

– Well done, og godt jobba, seier me, og let bileta få fortelja sitt.