Babysong og småbarnstreff inviterer til gjenbruksdag på Fitjar bedehus onsdag 23. mars.

Det går mot vår og det er tid for å rydda opp i skuffer og skap. Ungane veks fort og rekk sjeldan slita ut dei klea dei har. Då er det kjekt at andre kan bruka dei, og det ynskjer babysong og småbarnstreff å leggja til rettes for. Som vanleg vert det først vanleg småbarnstreff og babysong med songstund og nistemåltid, før det vert sett fram bord og ein pakkar fram det ein måtte ha funne heime og som ein ikkje har bruk for lenger. Klesplagg og ev. leiker vert selt for symbolske 10,- pr stk. Pengane går til drifta av småbarnstreff. Ting med større verdi som beremeisar, vogner ol set eigarane sjølv ein fornuftig pris på og sel.

Alle som har funne noko heima som dei små har vakse ut av og som dei ikkje har bruk for lenger kan ta dette med og leggja det fram. Ting som ikkje vert selt må kvar einskild ta med seg heim att. Så kan ein eventuelt levera det til Romaniahjelpa, som kjem til Fitjar førstkomande laurdag for å ta imot kle og anna utstyr.

Alle som ynskjer det, og dei som ikkje går på småbarnstreff eller babysong, er velkomne innom gjenbrukssalet som tek til ca. kl. 11.30. Babysongkurset er fullt, men dei som har med seg ungar under skulealder og som ynskjer det kan vera med på songstunda på småbarnstreff, som tek til klokka 10.30. Då sit me i ein ring på golvet, lyttar til musikk, syng, spelar og har regler saman, fortel Astrid K. Prestbø, Kari Anita Larsen og Helga Rimmereid, som leier treffa. Etterpå vert det servert kaffi, te og saft, så ta gjerne med nista og kopp. Tøflar eller tjukke sokkar kan det og vera lurt å ha med, for det er ikkje lov med utesko inne på desse treffa.