Toralv Røen, ein svært verdig kulturprisvinnar i fjor. Foto: FP-arkiv/KR.

Fitjar kommune har utsett fristen for å koma med forslag på kandidatar til Kulturprisen og Næringsprisen. 

Det er kultur- og informasjonssjef i Fitjar kommune, Bente Bjelland, som fortel dette til Fitjarposten.

Det har ikkje kome inn mange søknader, og derfor blir søknadsfristen utsett til førstkomande søndag, 25. november. No håper kultursjefen at folk kjem i gang og sender inn forslag.

– Me har masse gode kandidatar i bygda til begge prisane! undertrekar kultursjefen, som legg til at søndag er absolutt siste frist!

Forslag kan sendast på e-post til Bente Bjelland: bebj@fitjar.kommune.no.