KB Dykk AS har inngått kontrakt på design og bygging av en HFMV W15 «Sørfonn» klasse service- og arbeidsbåt. Fartøyet får byggjenummer FMV215, og blir en repeat av FMV212 til same rederi.  Overlevering er avtalt til juli 2015. Bilete:  Illustrasjon i 3D.

 

HFMV W15 «Sørfonn» designet er utvikla og eigd av Heimli og FMV i fellesskap. Designet har stor kapasitet både med omsyn til dekksareal, nyttelast og kran/winch ytingar. Dette blir den femte båten i rekkja med dette designet.

Som FMV212 har også dette fartøyet ein del oppgraderingar,  mellom anna auka krankapasitet, større lasterom og innreiing enn på tidligare utgåver, pluss ROV/Dykker hangar og propellar i dyse for auka trekkraft.