Ei del fitjarbuar lurte på kva for arbeid M/S «Nordkabel» hadde føre seg då han var på Fitjarvikjo nyleg. Svaret er ny fiberkabel mellom Fitjar og Austevoll.

Prosjektleiar for utlegg av sjøkabel i Telenor, Magnar Greve, fortel til fitjarposten.no at det ligg ein fibelkabel på dette strekket frå før, men den er «full», så det må ein ny til for å få auka kapasitet. – Denne kabelen går frå Sandvik Hamn på Huftarøy, vidare litt ned i Langenuen – og via Selbjørnsfjorden til ilandføringspunkt på botnen av Fitjarvikjo, opplyser Greve.

Han fortel vidare at denne fiberkabelen samstundes er ein del av prosjektet med å forsterke stamnettet mellom Stavanger og Trondheim.

Ingressbilete: M/S «Nordkabel. Foto: Kjetil Rydland