-Arne Stenersen frå Bømlo er utnemnt som ny administrerande direktør hos Vik-Sandvik AS.  Svein Sandvik blir direktør for forretningsutvikling i Wärtsilä Ship Design, heiter det i ei pressemelding frå konsernet.

I pressemeldinga kan ein vidare lese at Vik-Sandvik AS no, som kjent, er eit selskap innanfor Wärtsilä Ship Design, som er ein del av konsernet sin Ship Power divisjon.

Stenersen har lang erfaring frå ulike leiarroller, seinast som direktør for offshore sal i Wärtsilä. Han vil gradvis tre inn i sin nye rolle i løpet av dei neste månadene, og begynner i stillingen for fullt innan 1. mai 2009.

Stenersen vil ha det øvste ansvaret for selskapene i Vik-Sandvik AS, og vil arbeide frå selskapet sitt hovudkontor i Fitjar. Han vil òg vere en viktig del av Wärtsilä-konsernet si leiargruppe for forretningsområdet skipsdesign.

Svein Sandvik sluttar som administrerande direktør i Vik-Sandvik AS og går over i rolla som direktør for forretningsutvikling for Wärtsilä Ship Design. I si nye rolle vil han ha det globale ansvaret for forretningsutvikling innanfor skipsdesign. Svein Sandvik har leia Vik-Sandvik AS i 11 år og spelt ein sentral rolle i selskapet si utvikling frå å vere ei norsk verksemd, til å bli ein global aktør med ressursar og kundar over heile verda.  Han vil no fortsetje arbeidet med å utvikle designverksemnda, som ein viktig del av Wärtsilä konsernet sin globale leiargruppe for skipsdesign.