Denne veka har ein gjeng spreke menn frå Stord Fitjar Turlag bygt bru over elva som renn ut frå Morkavatnet.

Torsdag morgon drog fem godt vaksne menn frå seniorgruppa i Stord Fitjar Turlag, den elste 83 år, opp frå Rydlandssago for å byggja bru over elva som renn ut frå Morkavatnet, fortel Toralv Røen.

Frå før hadde Lars Rydland køyrt alle materialane opp til Morkavatnet. Men turlagsveteranane måtte fløyta materialane det siste stykket, rundt hundre meter bort til utløpet av vatnet.


Tilårskomne, men spreke menn i arbeid med brua over Morkaelvo. Foto: Toralv Røen.

Brua er no klar til bruk, og dei som ønskjer det kan gå vidare på merkt sti inn til Barlindedalsvatnet. Dermed er rundturen frå Rydlandssago og inn til Barlindedalen tilgjengeleg i all slags vêr.
 
Denne rundturen skreiv me om då seniorane i Stord Fitjar Turlag hadde laga bru over Tinnselvo. Omtalen frå november 2011 kan du lesa på Fitjarposten.
 
Ved den nye brua ligg det bok og kode til TellTur så du kan registrera deg. Foto: Kjetil Rydland.
 
Denne solide brua over Tinnselvo bygde seniorane i Stord Fitjar Turlag i 2011. Foto: Kjetil Rydland.