Foto: Norges Bondelag

Pressemelding: Nedgangen i husdyrbranner fortsetter.

Av: Pål-Arne Oulie Kari-Anne Aanerud, Styreleder i Landbrukets brannvernkomité

Hittil i 2019 er det registrert én husdyrbrann, der tre dyreliv gikk tapt. Så er ikke året omme enda, men så langt er dette en videreføring av en positiv utvikling som har vart i fem år. I 2014 ble det registrert 30 branner der husdyrliv gikk tapt, som er samme antall som det årlige gjennomsnittet for de foregående ti åra.

Landbrukets brannvernkomité gjennomfører undersøkelser som viste at el-relaterte brannårsaker var dominerende i landbruket. Derfor ble det startet et systematisk arbeid mot å avdekke og utbedre brannfarlige el-feil. Siden 2014 har nærmere 20 000 gårdsbruk gjennomført en spesiallaget el-kontroll for landbruksbygg, der elektrotermografering er en viktig del for å avdekke varmgang i elektrisk anlegg.

Fra 2017 ble også bolighus på gårdsbruk inkludert i el-kontrollen. For å få i gang dette arbeidet har forsikringsbransjen økt rabatten for å gjennomføre en mer omfattende el-kontroll – og lukke brannfarlige avvik, og Bondelaget har utbetalt et tilskudd for gjennomføring. Dette tilskuddet er planlagt avsluttet nå til nyttår, men forsikringsrabatten opprettholdes.

Av andre tiltak er det innført krav om sertifikat i varme arbeider fra 2016. Det vil si at hvis du eller en ansatt bruker utstyr som vinkelsliper eller sveiseapparat, er det krav om opplæring i brannsikkerhet, inkludert en praktisk slukkeøvelse. I 2017 ble det også innført krav til utringer fra brannalarmanlegg til mobiltelefon, for å kunne få varsel også når du ikke er tilstede på gården.

Norske bønder har tatt brannsikkerhet på alvor, og det gir en svært positiv utvikling. Nå er det bare å fortsette det gode arbeidet, mot målet om null husdyrbranner.