Fredrik Hope. Foto: Norsk Målungdom / Anna Sofie Ekeland Valvatne.

Helga 28. til 30. september samlar målungdommar frå heile landet seg på St. Paul skole i Bergen. Der skal nye og gamle tillitsvalde få organisatorisk og politisk skolering slik at Norsk Målungdom kan gjere enda meir for nynorsken.

– Dei siste åra har Norsk Målungdom hatt god medlemsvekst og skipa fleire nye lokallag, mange av dei her i Hordaland. Derfor vil vi no gi dei nye og gamle tillitsvalde våre dei verktøya dei treng for å jobbe for nynorsken og språkmangfaldet, seier leiar i Norsk Målungdom Fredrik Hope.

På samlinga får deltakarane opplæring i aksjonisme, styrearbeid og korleis dei kan argumentere for nynorsken. Dei viktigaste politiske sakene på samlinga blir den nye læreplanen i norsk og stoda for nynorsk i lærarutdanningane. For å få gjennomslag for desse sakene skal deltakarane lære om korleis dei kan påverke student-, elev- og partipolitikken. Samlinga blir opna av fylkesvaraordførar i Hordaland Pål Kårbø, som var sentral i arbeidet for å få Bybanen til å bruke nynorsk.

– I tida som kjem blir det viktig å ha mange gode lokallag som kan kjempe for nynorsken. Sjølv om stoda i dag er god, er det ikkje alltid like lett å vere nynorskbrukar. Da er det viktig å ha lokallag som både står på krava og kjempar politisk, og som skapar ein møteplass der det er heilt naturleg å vere nynorskbrukar – uansett om du bur i eit bokmåls- eller nynorskområde, avsluttar Hope.

Norsk Målungdom er den største ungdomsorganisasjonen for språk i Noreg, og jobbar for dialektene, nynorsken og språkmangfaldet.