Nøkkelen me etterlyste på nettet, er no funnen.

Det er såleis ei glad Bergitte Hovland, som kan halde opp nøkkelen ho mista, etter at ho no har fått han tilbake igjen.

-Nøkkelen vart funne i varehuset  Larsen m/Sjødn då dei vaska butikken tidleg i dag. Dei tok kontakt, og eg kunne berre gå ned i butikken og henta han, seier Bergitte Hovland smilande, til Fitjarposten.
-At det stod Marie på lappen, tyder at nøkkelen passar til huset til Marie, fortel ho, utan at vi treng å gå ut med kva for Marie ho snakkar om.