Foto: Midtfjellet vindpark

Debatt: Fitjar FrP ynskjer ikkje fleire vindmøller i Fitjarfjellet. – Bygg dei heller til havs, skriv dei i dette lesarbrevet. 

For Fitjar Frp; Sigurd Andre Maraas 1.kandidat, Frank Solli 2.kandidat, Terje Stokken 3.kandidat, Ingfrid K.S. Gloppen, 4.kandidat og Odd Jarl Larsen 5.kandidat til kommunevalget 2019.

Det holder nå, Fitjar Frp sier tydelig nei til å utvide vindmølleparken.

Fitjar Frp sier et klart nei til videre utbygging av vindkraft i fjellene på Fitjar og Stord.

Alle våre medlemmer i lokallaget er spurt om saken, og konklusjonen ble at nok er nok, vi ønsker ikke å ofre mer av våre unike og flotte fjellområder til kontroversielle utbygginger som vindkraft er.

Siden forrige utbygging har vi nå erfaring med hvor mye turbinene synes. Vi har sett hvor store inngrep utbyggingen forårsaker i naturen.

Selv om Fitjarfjellet er et flott og populært rekreasjonsområde for veldig mange som også gir gode 11 millioner i årlige inntekter til kommunekassen fra Midtfjellet vindkraftpark, så mener vi at det holder nå.

Urørt natur vil snart bli en mangelvare lokalt, og det er arven til kommende generasjoner vi nå snakker om.

Vi vi heller applaudere frem vindmøller til havs. Arealet som kreves for vindturbiner i fjellet er uforholdsmessig store i forhold til hva det gir tilbake av energi. At det fremdeles er mye å hente på å oppgradere eksisterende vannkraftverk uten prangende naturinngrep, er også noe man av en eller annen grunn ikke har nok fokus på eller får støtte til. Så la oss ikke begå et politisk korrekt feilgrep nå ved å tillate denne utvidingen i Fitjarfjellet.

Debatten før forrige utbygging var lang og opprivende for mange i Fitjar. Nå står turbinene der, til glede for mange og til sorg for andre, sårene har grodd for de fleste, men er det noe vi ikke trenger nå så er det en runde til med splittelse og frustrasjoner angående dette temaet. Det er noe med å kjenne sin besøkelsestid.

Naturvernforbundet har skrevet mye om konsekvensene videre utbygging vil kunne få for plante- og dyrelivet i fjellet, dette er noe vi også må ta på alvor.

Urørt natur er snart en av våre viktigste ressurser, og Fitjarfjellet er et viktig rekreasjonsområde. La oss ta vare på resten av arvesølvet vårt nå.

Fitjar Frp er et JA parti, og i denne saken sier vi JA til å bevare urørt natur.

Fitjar Frp er med på laget, og til tjeneste for innbyggerne i den flotte kommunen vår, i årene som har gått og årene som kommer.