På grunn av omlegging til ny internettleverandør har me hatt problem med nettverket vårt. I går gjekk det utover helsingane. Det beklagar me.

Me jobbar elles med å finna enklare løysingar både på helsingar og kalender, slik at det skal bli lettare for dykk lesarar å leggje inn stoff sjølv. I dag er det slik at berre nokon får det til.

Slik ønskjer me ikkje å ha det i framtida. Me kjem tilbake med nærare opplysningar om dette når det nye opplegget er klart.