I ein stortingsproposisjon om endringane i statsbudsjettet som kom fredag, seier Samferdselsdepartementet nei til til vidare innkrevjing av bompengar på ferja Sandvikvåg – Halhjem.

Dei siste åra har desse midlane gått til opprusting av fv. 545 gjennom Fitjar og vidare langs vestsida av øya, og ein hadde søkt om å få halde på i to år til. Men det sette altså departementet ned foten for med den nemnde proposisjonen. 

Det likar fitjarordførar Wenche Tislevoll lite. Ho vonar at det uansett går an å få til ei viss utbetring av vegen mellom Rimbareid og Vik og Sagvåg bru. – Men me vil ikkje få gjort noko med svingane ved Rydlandssaga og heller ikkje noko med traseen frå kyrkja og nytt opplegg i Fitjar sentrum. 

Ikkje unyttig
Ein del av argumentasjonen for å stoppe bompengeinnkrevjinga er at fv. 545 berre er nytta av 15 % av ferjepassasjerane, og er såleis «unyttig» i denne samanhengen. Til det seier Tislevoll at fv. 545 er ein viktig omkøyringsveg, både når ein no skal fortsetje vegarbeidet på E39 – og ved ulykker. Ho vil difor fortsetje kampen for å få midlar til denne vegen gjennom bompengar – og for å få saka opp i Stortinget. 

– Om me no er på litt gyngande grunn, vil me ikkje tru at hovudtoget for denne saka er gått enno, seier Wenche Tislevoll. Ho får solid støtte både av Stord-ordførar Liv Kari Eskeland og fylkesordførar Tom-Christer Nilsen, som begge i dag varslar omkamp i denne saka.

Sjå nrk.no.

Ingressbilete: Frå 1. januar vert det ikkje kravt inn bompengar på ferja Sandvikvåg-Halhjem. Desse pengane skulle gå til utbygging av fv. 545 om Fitjar. Arkivfoto: Håkon C. Hartvedt